Moster Inger og Mariann

Moster Inger var yngst

Mors yngste søster, moster Inger Sørensen, har på en fin og levende måde skrevet sine erindringer fra egen barndom og ungdom. Når jeg læser moster Ingers fortælling, så tegnes der et tydeligt billede af, hvordan mormors og morfars 11 børn voksede i barndomshjemmet i Tøstrup, hvordan mormors og morfars hænder tog et fast og kærligt greb om børnenes opdragelse og introduktion til livet i Tøstrup. Moster Inger er familiens yngste, mor er nummer 5, så deres barndom er sammenlignelig. Jeg har tilladt mig en skånsom redigering, sat billeder ind og tilføjet flere overskrifter. Erindringerne er en lang tekst, som deler op i flere afsnit.

Familielivet på gården i Tøstrup – Else Kathrine og Søren Kristian tog kærligt hånd om deres 11 børn

 

Moster Inger Sørensen fortæller:

 

Før skolealder.
Mine allerførste erindringer går tilbage til mine forældres sølvbryllup. Det blev fejret i telt på gårdspladsen hjemme i Tøstrup i 1938, da var jeg 4 år.
Jeg var den yngste af 11 søskende, 3 drenge og 8 piger. Jeg husker tydelig aftenen før sølvbrylluppet, da vi skulle i bad, men meget hellere ville lege skjul ude i haven og laden.
Når man dengang skulle i bad var det et helt stort ritual. Først skulle der fyres op under gruekedlen, så blev den store zinkbalje sat frem, og så var det spændende hvem der var heldig at komme først i bad. Vi var nemlig altid tre der kom i den samme balje vand. Som regel havde vores mor dog helt styr på hvem der var først sidste gang og så måtte det pænt gå på skift. Dengang kom vi ikke i bad hver dag, vi måtte nøjes med en gang om ugen.

Sølvbryllup, mormor og morfar, samt deres 11 børn er samlet

Sølvbryllup 1938. Familien er samlet og moster Inger står mellem mor og far. (Mor Ninna bagerst til venstre)

 

Gården i Tøstrup

Jeg vil fortælle lidt om mit hjem der lå i Thøstrup i Ådum sogn, vi havde 4 km. til Ølgod og 4 km til Ådum. Mit hjem kan vel nærmest betegnes som et lidt større husmandsbrug, efter datidens forhold, Der var 51 tdr. land hvoraf meget var hede som min far opdyrkede, der var også 3 mergelgrave da der havde været teglværk på gården.

Søren Kristian engagerede sig lokalt

Far var en meget engageret mand i de omgivelser han levede i. Derfor husker jeg ham også bedst, når han stod i døren og sagde farvel, før han skulle til møde. Det skulle han ofte, da han sad i sognerådet, var kasserere på mejeriet, sad i skolebestyrelsen og var med i husmandsforeningen.

Søndage

Jeg husker dog også vore søndag formiddage, det var noget helt særligt når far var færdig i stalden og havde fået søndagstøjet på, så kom han altid ud i køkkenet til mor tændte en god cigar, så kunne jeg måske få lov til at stå på hans fødder, medens han gik op og ned ad gulvet og vendte verdenssituationen med mor.

Inger Sørensens erindringer I – IV, læs også II