Stjørnsholm

Fortællinger 1808 - 1986

Velkommen til Stjørnsholm Slægtsgård –
& mine tanker om livet

På denne side fortæller jeg om om livet på Stjørnsholm slægtsgård og slægtens arbejde med jorden – helt tilbage til da tipoldemor sad for bordenden.

Her fabuleres om en rejse fra landsbyens fællesskab til våre dage.

Frederik Fredriksen

Essays

Små og fritstående epistler, hvor jeg ”tænker højt”.

Det Grønne Hjørne

Snakkes der om den natur, vi selv er en del af.

Samfundspladsen

Tanker om livet i morgen.

Vejen og Livet

Vejene jeg har gået på – på Als, i Afrika og i Norge.

Stjørnsholm slægtsgård - frederik frederiksen

Velkommen til Stjørnsholm Slægtsgård & mine tanker om livet

På denne side fortæller jeg om om livet på Stjørnsholm slægtsgård og slægtens arbejde med jorden – helt tilbage til da tipoldemor sad for bordenden.

Her fabuleres om en rejse fra landsbyens fællesskab til våre dage.

Frederik Fredriksen

Stjørnsholm og Boelsmænd gennem tiderne

Slægtens 3 sidste Boels mænd på Stjørnsholm, danner rammen om sidens fortællinger. Oldefar var en praktisk mand, der udnyttede alt fra mark og stald til slægtens bedste – derfor blev pengepungen som oftest liggende på kistebunden. Siden skulle gården vises frem og oldefar byggede et moderne stuehus med græsplæne og flagstang mod vejen. Farfar og far tog gården videre, så den passede til de moderne tider.

Gården

Fortællinger om gården gennem 200 år, om jorden, om dyrene og om Boels mandens arbejde

Farfar havde altid pungen ”ved hånden”

Da bønderne på Als blev selvstændige i 1772 var alle gårde lige store. Efterhånden som jord blev købt og solgt ændrede dette sig og da farfar ejede gården blev arealet fordoblet til 64 ha. Både oldefar, farfar og far var fremsynede bønder og uden deres vision og satsning havde gården været nedlagt for længe siden.

Slægten fra 1808-2007

Slægten

Fortællinger om bryllupper, dåb og begravelser og om min mor, Vestjyden, der flytter til Als

Fars slægt, Frederik Madsen og Dora med 3 børn

Farmor  gav farfar 3 børn. Ældst barn var Thyra, næste er min far Mads og yngste hed Christian.

Slægten er som et puslespil

Du kan lægge puslespillet eller lade være. Kærnen i familien er mor og far – mine vigtigste brikker, men der er andre vigtige brikker i spil. Min tidsramme starter i 1808, da blev min tipoldemor født og fortællingerne slutter da min mor døde i 2007. Når de kvindelige brikker lægges, bliver det synligt, at kvindernes livsvilkår i gamle dage var barske og mange døde i barselssengen for slægtens skyld. Brikkerne viser samlet set en gigantisk social og økonomisk udvikling frem mod vores tid.

I mange fortællinger bruger jeg mændene som afsæt, det var nemlig Boels manden, der styrede gården. Men kvinderne var altafgørende, uden husmor ingen mad, ingen varme, ingen klæder, ingen fest, ingen orden i hverdagen og ingen slægt.

En god historie

Forfatteren Kim Leine har sagt følgende: ”Hvis du vil fortælle en god historie, så find en begivenhed, der ændrede alt – og start der”. Jeg følger hans råd og leder nu i gårdens dagbøger, kigger i gamle breve og snakker med dem som kan huske. Her er 2 eksempler på begivenheder, der ændrede det meste på Stjørnsholm:

  • Som en del af Landboreformerne blev fæstebonden på Stjørnsholm selvstændig gårdejer i 1772. Hermed var fundamentet for dansk landbrug – og for min slægt – lagt.
  • Efteråret 1942 ser far og mor hinanden for første gang – stedet er krostuen på Guderup Stationskro. Fars kærlighed er målrettet og året efter er der bryllup på Nørherredhus. Det blev en mærkedag, der satte sine spor og sporene ses i mange af mine tekster.

Læs fortællinger om gårdens beboere gennem tiden

Essays

Essays er små og fritstående epistler, hvor jeg ”tænker højt”. I mit ”Grønne Hjørne” snakker jeg om den natur, vi selv er en del af. På ”Samfundspladsen” finder du tanker om livet i morgen. Og under  ”Vejen og Livet” fortæller jeg om de veje, jeg har gået på – på Als, i Afrika og i Norge.

Essays

Essays er små og fritstående epistler, hvor jeg ”tænker højt”.

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.