Det Grønne Hjørne

Vi og naturen

I min tid har vi styret naturen med begge hænder på rattet – derved blev vi rigere og naturen blev fattigere.

I samme periode er vi blevet 3 gange så mange mennesker på jorden. Så i fremtiden bliver målrettet styring af samfund og natur mere nødvendig end nogensinde.

det-groenne-hjoerne-essays-traktor

Hvor ligger den grønne fremtid?

I min drengetid var naturen og maden udenfor døren, og mit liv var let og enkelt. I dag er levevis og forbrug stort set frakoblet naturen. Sandsynligvis er dette kun holdbart en overgangsperiode. Og spørgsmålet bliver så, hvordan vi former vores fælles fremtid. Måske skal menneskene ud i det grønne? Eller skal det grønne ind i byen? Men ny-tænkning skal der til – både i byen og på landet.

 Fremtidens tema ligger heromkring. Og det kan og skal der snakkes og skrives meget om.

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Om Frederik Frederiksen

Frederik er landmand og cand. pæd. Han har arbejdet med landbrugsprojekter i Afrika og været lærer på en højskole og en gartnerskole. Frederik bor i dag i Norge.

Kategorier

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.