Mors slægt fra 1888 – 2007

Min vestjyske mor

Mors slægt er gennem generationer formet af livet på flade hedesletter. Slægten havde først god nytte af lyngheden. Senere opdyrkede de heden og det kom der gode familieliv ud af.

Oldefar

Oldefar, Niels Marinus, rejste som ung over grænsen fra Vestjylland i Danmark og til Als. Syd for Kongeåen stod Niels Marinus i Nordslesvig – en preussisk enklave under Det Tyske Kejserrige.

Niels Marinus Jørgensen var en frontløber, en spydspis, der banede vejen for de mange i hans slægt, der efterfølgende rejse til det tyske. Til den del af Slesvig, der i 1920 blev til Sønderjylland i Danmark.

Oldefar på Als

På Als mødte Niels Marinus Catharina fra Mjels. Det ved vi, fordi kirkebøgerne fortæller, at Niels Marinus og Anna Catharina Beck blev gift i Oksbøl kirke på Als d. 9. november 1886.

Vi ved også at Niels Marinus, sammen med Anna Catharina, rejste hjem til det Vestjyske og stiftede familie i Danmark.

Ældste sønnen, Johan, blev døbt i Egvad sogn og familiens næste barn, min mormor Else Katrine, blev døbt i Aadum sogn i 1888.

Else Katrine Iversen

Mormor 1888 – 1971

Ninna Frederiksen

Mor 1921 – 2007

Else Katrine Iversen

Mormor 1888 – 1971

Ninna Frederiksen

Mor 1921 – 2007

Ninnas rejser til Als

Som en del af oldefar Niels Marinusses andet slægtled, rejste min mor til Als i 1942. Og fra det tidspunkt begyndte knopperne til min egen gren af slægtstræet at dannes.

Som lille dreng var jeg så heldig, at møde oldefar på mormors gård udenfor Aadum. Da var Niels Marinus over 90 år gammel og mormor, Else Katrine, var blevet enke.

De to kunne sidde i mormors lille køkken og snakke om hinandens børn og børnebørn – talt sammen nærmede flokken sig et halv hundrede stykker.

Jo, der var nok at holde rede på.

Fortællinger fra mors slægt ›

Fortællinger fra mors slægt ›

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.