Mads Frederiksen – Far – Boelsmand fra 1940-1986

Gode og onde år

Livet var muntert og fremtiden var lovende da far kom til verden. Måske mere lovende end nogensinde senere. Men med 1. Verdenskrig ændrede alt sig:

4 kejserriger forsvandt, Europakortet blev tegnet på nyt og Als, med gården og fars hjem, blev atter dansk.

Far voksede op med en ny og større gård, lærte tysk i skolen og vidste at Hamburg og Berlin var mindst lige så vigtige som København.

Senere giftede han sig og kom – lidt ukonventionelt – i  slægtsskab med mors store familie i Vestjylland.

Mor bragte nye toner fra det Vestjyske til gården på Als. Far elskede det og giftemålet kom hurtigt i stand. Men måske var bedsteforældrene skeptiske? Jeg ved det ikke, men bedsteforældrene har sikkert gjort sig tanker: Var pigerne fra Als nu ikke gode nok?

I min barndom besøgte vi ofte slægten.

På mors side kørte vi ind på ene gårdsplads efter den anden og far kunne snakke landbrug hen over kaffebordet, mens mor snakkede vestjysk med sine søskende.

Når vi besøgte fars slægt, styrede far altid bilen mod byen; i Sønderborg parkerede vi i gården til faster og onkels marmelade fabrik og i København kæmpede far sig gennem trafikken på Nørrevold, ind ad Fiolsstræde og ind gennem en smal port til baggården.

Farbror havde blomsterbutik tæt ved Rådhuspladsen og boede selv i latinerkvarteret, – vi bønder fra Als blev effektivt introduceret til byens puls.

Om Frederik Frederiksen

Frederik er landmand og cand. pæd. Han har arbejdet med landbrugsprojekter i Afrika og været lærer på en højskole og en gartnerskole. Frederik bor i dag i Norge.

Kategorier

Stjørnsholm blev mekaniseret

Det landbrug der står igen efter far blev udviklet efter krigen. Far mekaniserede og effektiviserede gården i perioden fra 1948 til 1964 – først en grøn John Deere, så mejetærsker, korntørreri, flere traktorer og maskiner, ny kostald, som far sluttelig brød ned igen og etablerede ensidig svineproduktion.

Fars indsats gav ham god økonomi og da han i 1986 solgte Stjørnsholm kunne han videregive et godt drevet landbrug til nye og andre kræfter udenfor slægten. 

Min far, Mads Frederiksen blev født den 28. maj 1906 og døde den 12. januar 1989. Han giftede sig den 24 november 1943 med Ninna Marie Iversen. Ninna blev født den 22 marts 1921 og døde den 16. januar 2007 i Ølgod.

Ninna og Mads fik 4 børn; Dorthe, Frederik, Else og Bente. Og alle vi fire børn er flyttet fra egnen.

Fortællinger på Bloggen ›

Fortællinger på Bloggen ›

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.