Vejen & Livet

Mit liv

Jeg var heldig, født i løvens tegn, og med flittige og gode forældre. Uden at det blev sagt direkte, så skulle jeg følge i deres fodspor. Alternativer fandtes ikke i min verden.  Sådan gik der et kvart århundrede.

Så vendte jeg ryggen til god opdragelse og landsbyens rammer og vendte tilbage til skolebænken. Efter nogle skoleår brugte jeg resten af mit arbejdsliv på udviklingsarbejde i Afrika.

vejen-og-livet-loever

Livet i Afrika

National parkerne i Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Etiopien og Namibia er spækkede med eksotiske oplevelser – og vilde dyr.

Men mit daglige arbejde var hos bønderne, sammen med landbyens ledere eller i bureaukratiets varme kontorer. Dette var på en ganske anden måde nyttigt og udbytterigt. I mere end 40 år rejste jeg frem og tilbage mellem hjemme og ude, boede og arbejdede i mange forskellige lande og var på en måde, som et lille hjul i en større international maskine.

Norge

Efter en sidste afrikansk bosætning – nær Nilens Kilde i Uganda – flyttede jeg til Norge i 2003. Her fik mine gamle rødder godt fæste, og fra en norsk fjellknaus har jeg god udsigt både bagud og fremover. Så mine sidste kapitler skrives herfra.

vejen-og-livet-familien-i-norge

Mine indlæg

Når jeg skriver om ”Vejen & Livet” så rejser jeg tilbage i tid og skriver om gode minder fra mit arbejdsliv. Der kommer tilbageblik både på ungdommens landbrugs år; som arbejdskraft på en håndfuld familielandbrug; som elev på høj- og landbrugsskoler, samt mit arbejde på Stjørnsholm og fravalget af gården. Derefter fortæller jeg om mit arbejde i Afrika og lidt om de forskellige udviklingsopgaver jeg deltog i, samt de ideer der lå bag projekterne.

Om Frederik Frederiksen

Frederik er landmand og cand. pæd. Han har arbejdet med landbrugsprojekter i Afrika og været lærer på en højskole og en gartnerskole. Frederik bor i dag i Norge.

Kategorier

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.