Oldeforældre over chatollet.

3 af mine 8 oldeforældre – alle på min fars side – var sat i glas og ramme og anbragt over chatollet i dagligstuen.  På denne måde kunne de ikke glemmes.

Bedsteforældre

Mine 4 bedsteforældre kendte jeg lidt bedre. Men egentlig ved jeg kun lidt om deres liv. Jeg voksede op med de synlige resultater af deres virke – mine forældre, gården ude og inde, dyrene og markerne, – samt vores familieliv i det hele taget. Alt i alt en lille verden, som slægten over tid havde bygget op og som nu, dag for dag, blev lejret ind i mig.

Personlige data registreres i centrale arkiver

Mange af forfædrenes data, som fødsel, dåb, ægteskab, deres børn og død, findes på internettet. Men kun lidt er dokumenteret om deres levede liv.  Kirkebøgerne og historiske arkiv har flere oplysninger, men ellers er der i dag ikke meget historisk materiale at finde. Derfor går jeg ad andre veje, for at forstå deres liv, tanker og det daglige arbejde med jord og boel. For at komme tæt på min slægt har jeg snakket med folk, som husker, jeg læser om deres tid, for at forstå noget af det, som formede dem og det de overdrog til os, os der bærer historien med ind i fremtiden. Kilderne fortæller om arbejdet med jorden, arbejdet med dyrene, fællesskabet, samt landsbylivet med møder, beslutninger, fester og sørgelige ting. Kilderne fortæller også om den store verden uden for landsbyen, de verden, der både formede folkelivet og som folkelivet også påvirkede.

Nu først lidt fakta om mine nære fra den tid jeg selv ankom til.

 

Mor, Ninna Marie Iversen, er født i Tøstrup, Aadum sogn i 1921. Gift i 1943. Død i 2007.

Mormor, Else Kathrine Jørgensen, er født i Aadum sogn i 1888. Gift i 1913. Død i 1971.

Morfar, Søren Kristian Iversen, er født i Tøstrup, Aadum sogn i 1881. Gift i 1913. Død i 1943.

Søren Kristian overtog jord og gård efter sine forældre i 1907 for 10 000 kr. Jordstykket var på 28 hektar, hvoraf 15 var lynghede, 5 var eng og resten dyrkbar mark.

Far, Mads Christian Frederiksen, er født i Holm, Nordborg sogn i 1906. Gift i 1943. Død i 1989.

Farmor, Dorothea Margrethe Bladt, er født i Nordborg sogn i 1873. Gift i 1903. Død i 1951.

Farfar, Frederik Madsen Frederiksen, er født i Holm, Nordborg sogn i 1872. Gift i 1903. Død i 1959.