Ellen Bonde – Tipoldemor – 1808 – 1869

Børnedødelighed

Ellen Bonde fødte 8 børn på Stjørnsholm slægtsgård. 2 døde før voksenalder. Tallene er en positiv kontrast til hendes mor, Maren Madsdatter, der fødte 6 børn, af hvilke 5 døde før voksenalder. For at gøre ondt værre, så døde mor-Maren i barselsseng efter sidste fødsel, kun 33 år gammel.

Maren Madsdatter efterlod sig derfor kun et barn, – min tipoldemor Ellen Bonde. Lille Ellen havde derfor gode grunde til at være tilfreds med livet, og – må jeg forstå – hun voksede med sit livs opgaver.

Ellen Bonde lærte om Hygiejne

Lad mig tage hygiejne, som eksempel den tids store fremskridt; Ellen Bondes sidste fødsel var i oktober 1854. Det var året efter at koleraepidemien hærgede i københavn med op til 200 daglige dødsfald.

Nu blev hygiejne løftet frem, sygeplejerskere blev uddannet og snart fik byerne hospitaler. Hygiejne-budskabet nåede også til Holm og tipoldemor tog sin lærdom, noget som efterslægten fik nytte af.

Hverdagen

Når Ellen sad ved køkkenbordet var verden overskuelig og hverdagene ganske forudsigelige. Hus og hjem, de gamle, de små og de store skulle passes – slægten skulle jo videreføres.

I mark og stald arbejdede man hver eneste dag for at sikre, at der var mad, klæder og brænde til alle. Gårdens dyr blev passet med omhu.

Som det første om morgenen så man til dyrene og det sidste husbond gjorde før sengetid var at gå en runde med lygten. Gården kunne stort set forsørge beboerne og man trængte ikke penge i det daglige. Men at drive en gård dengang, uden moderne hjælpemidler, krævede stor kundskab.

Verden udenfor Stjørnsholm

Ganske vist oplevede man død og turbulente år hjemme på gården, men ude i verden skete der også store ting;

Napoleonskrigene hærgede, England havde bombet København og taget den danske flåde, så kom statsbankerotten, og snart gik Norge tabt – ikke småting og alt sammen noget tipoldemor tog med sig ind i voksenlivet.

Som ældre oplevede hun, at dansken tabte slaget ved Dybbøl og at Preussen overtager hertugdømmerne og dermed blev hendes hjemegn tysk. Dette har været dramatisk, men ikke nødvendigvis en katastrofe.

I Nord-Slesvig må folk flest nødvendigvis havde været multikulturelle – og tysken gjorde det jo godt, hvorimod det danske kongerige havde det vanskeligt. Og da det var landbrug slægten skulle leve af, så har hensynet til gårdens drift nok stået i første række.

Jo, der er meget at fortælle om fra 1800-tallet.

Oldefar Mads Frederiksen

Ellen Bondes 8 børn har 3 forskellige fædre, men at det blev Ellens næstældste søn, Mads Frederiksen, som i 1867 blev Boelsmand på Stjørnsholm har sin egen historie.

Livet var ikke nødvendigvis kedeligt, da Ellen var ung.

Min tipoldemor Ellen Bonde blev født den 17. maj 1808 og døde den 6. august 1869.

Som ung pige fik hun i 1828 en søn med smedens noget ældre søn, Peter Schmidt.

Peter tog sit eget liv 5 måneder før sønnen blev født. Senere giftede Ellen sig, den 10. juli 1830, med Frederik Madsen Clausen.

Frederik blev dermed Boelsmand på Stjørnsholm. Frederik døde den 15. december 1843, hvorefter Ellen giftede sig igen, den 22. november 1844, med Jes Thonesen.

Jes blev sættemand på Stjørnsholm. Jes døde den 7.maj 1887.

Om Frederik Frederiksen

Frederik er landmand og cand. pæd. Han har arbejdet med landbrugsprojekter i Afrika og været lærer på en højskole og en gartnerskole. Frederik bor i dag i Norge.

Kategorier

Frederik Frederiksen

På hjemmesiden fortæller jeg om Stjørnsholm på Als, gården jeg voksede op på, og om slægtens liv fra 1808 til1986.

Stjørnsholm, Dyvigvej 12, ligger ved vejen fra Sønderborg til Nordals - tæt ved havnen Dyvig. Her har gårdens folk passet jorden og set efter dyrene i århundreder.

Med hjemmesiden ønsker jeg at bidrage både til landsbyens lokal historiske hukommelse og til min families minder om gården i gamle dage.