Fra sit norske vindue ser Frederik ud på fjorden og på fuglene. Han voksede op på Stjørnsholm og skulle arve slægtens jordstykke. Det blev ikke til noget – men der skete så meget andet.

læs mere